CA | ES |

TAULA RODONA SOBRE GESTIÓ I COMPRA

20 Oct 2016
13:15h a 14:15h
Auditori Imagina

TAULA RODONA SOBRE GESTIÓ I COMPRA

La taula rodona sobre gestió i compra va tractar sobre elements i condicionants a tenir en compte per a una correcta introducció i implementació de les innovacions.

En aquesta taula van participar:

MODERA:

Sra. Lydia Padró
Cap de la divisió de planificació operativa i de projectes del CatSalut
Generalitat de Catalunya

PONENTS:

Sr. Ramon Maspons
Agència de Qualitat i Avaluació Sanitària de Catalunya (AQuAS)
Generalitat de Catalunya

Sra. Neus Colet
Cap de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa
Generalitat de Catalunya

Sr. Javier Colas
Vicepresident
Medtronic Spain & portugal

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!