CA | ES |

KEYNOTE SPEAKER: Intel·ligència com a estratègia evolutiva

20 Oct 2016
9:30h a 10:30h
Auditori Imagina

KEYNOTE SPEAKER: Intel·ligència com a estratègia evolutiva

Sr. Arcadi Navarro
Secretari General d’Universitats
Generalitat de Catalunya

PONÈNCIA:
Intel·ligència com a estratègia evolutiva

“És fàcil estar d’acord amb l’afirmació que els humans hem evolucionat gràcies a la intel·ligència. Ara bé, què vol dir ser intel·ligents? Hi ha més d’un tipus d’intel·ligència? Si és així, aquestes intel·ligències han evolucionat independentment o en paral·lel? Hi ha altres espècies intel·ligents? I els humans, en concret, com és que som intel·ligents? Una eina sorprenent per respondre a aquestes preguntes té a veure amb la reproducció i el sexe. La intel·ligència és una estratègia que els nostres ancestres van adoptar en algun moment de la nostra evolució, en major o menor mesura, perquè els garantís l’èxit reproductiu. Qualsevol aspecte de la nostra intel·ligència és, doncs, de manera directa o indirecta, una estratègia reproductiva. Donat aquest fet. Què podem esperar del futur?“

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!