CA | ES |

Neus Colet

Cap de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa - Generalitat de Catalunya

Neus Colet

Cap de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa - Generalitat de Catalunya

Biography

Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona (1990). Pertany al Cos d’Advocats de la Generalitat de Catalunya.

Màster en Dret Tributari i Financer per la Universitat de Barcelona (1994); Màster en Dret de Catalunya per la Universitat Autònoma de Barcelona (1995); Màster en Direcció Pública (European Master in Public Administration) per ESADE Barcelona (2004) i Diplomada en Funció Gerencial en les Administracions Públiques, també per ESADE Barcelona (2003).

Des del juliol de 2005, és la Cap de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, òrgan en el que va ser vocal en representació del Departament d’Economia i Finances des de l’any 1997. En exercici d’aquest lloc, té atribuïda, a més de les funcions de caràcter consultiu i registral pròpies d’aquest òrgan, la direcció funcional i l’execució dels projectes de contractació electrònica de la Generalitat de Catalunya.

A més de l’activitat professional abans ressenyada, és col·laboradora docent al Programa Partners d’ESADE i a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, així com en altres universitats i entitats públiques i privades mitjançant la participació com a professora, ponent o conferenciant experta en contractació pública, en diferents tipus de màsters, postgraus, cursos, congressos i altres events (així, Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, Diputació de Barcelona, Federació de Municipis de Catalunya, Associació Catalana de Municipis, International Institut for Research (IIR), Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC), CECOT, Foment del Treball Nacional, Diputació de Girona, Universitat Rovira i Virgili Universitat Politècnica de Catalunya, Gobierno de Aragón, Diputación de Zaragoza).

All session by Neus Colet

TAULA RODONA SOBRE GESTIÓ I COMPRA

13:15h a 14:15h
Auditori Imagina
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!