CA | ES |
Gran èxit de l'ExpoIctus 
El congrés ha reunit experts en tecnologia i medicina
i ha comptat amb un espai expositor per mostrar solucions
que ajudin a la recuperació de l'ictus
1a edició
Consulta
els continguts
del congrés 
Disponibles els vídeos i presentacions
de totes les conferències

Patrocinadors

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!